Vanwege de drukte in de productie kunnen de vermelden levertijden afwijken. Onze excuses voor het ongemak.
  • Vraag bij ons online je offerte aan, vrijblijvend en snel
  • Beste prijs gegarandeerd
  • Gratis verzending vanaf 200.- anders 12.50
  • Veel producten direct uit voorraad
  • De hoogste kwaliteit RVS
  • Direct af fabriek
  • Alle soorten maatwerk mogelijk
  • 12 maanden garantie

Activiteitenbesluit Horeca

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, ofwel het Activiteitenbesluit in werking getreden. Bij het Activiteitenbesluit hoort een ministeriële regeling, de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Voor bijna alle horecabedrijven geldt het Activiteitenbesluit. Dit informatieblad informeert horecaondernemers over de milieuregels op het gebied van geluid, vetlozingen, geur, energie, opslag van koolzuur en afvalstoffen.

Geur
Bij het vervaardigen of bereiden van voedingsmiddelen is geuremissie te verwachten. Zolang deze activiteit en de emissie in aard en omvang overeenkomen met voedselbereiding in een huishouden, is het niet redelijk hier meer of andere eisen aan te stellen dan voor huishoudens zouden gelden. Als er sprake is van bedrijfsmatige voedselbereiding zal er een doelmatige ontgeuringsinstallatie geplaatst moeten worden. Of een afvoerpijp die voldoende hoog is in vergelijking met de omliggende bebouwing en die de uibredende lucht zoveel mogelijk verticaal uitblaast. Dampen die vrijkomen bij grillen (anders dan met houtskool) dan wel frituren of bakken in olie of vet, moeten altijd geleid worden afgezogen door een doelmatig verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter. Een doelmatige ontgeuringsinstallatie moet voldoende capaciteit bevaben om betreffende geurcomponenten te reduceren. De ontgeuringsinstallatie wordt zo vaak als voor een goede werking nodig is, vervangen, gereinigd of geregenereerd. an de inrichting valt hieronder.

Met ‘aanpandige gebouwen’ worden gebouwen bedoeld die via de constructie aan de horecagelegenheid zijn verbonden, waardoor geluidsoverdracht kan plaatsvinden. De geluidsnormen binnen in- of aanpandige woningen gelden binnen de woonkamer, de slaapkamer en de keuken als zij meer dan 11 m2 vloeroppervlak hebben. Sommige begrippen, zoals ‘gevoelige gebouwen en terreinen’, komen overeen met de begrippen in de Wet geluidhinder. Bij gevoelige gebouwen op bedrijventerreinen gelden 5 dB(A) hogere geluidsnormen. Voor gevoelige gebouwen op gezoneerde industrieterreinen gelden geen geluidsnormen voor inrichtingen. Voor inrichtingen op gezoneerde industrieterreinen gelden in de meeste gevallen geluidsnormen voor Lar,lt op een afstand van vijftig meter van de inrichting. Meer informatie over de afwijkende geluidsnormen voor inrichtingen op bedrijventerreinen en gezoneerde industrieterreinen vindt u in het informatieblad geluid.

Maatwerkmogelijkheden

Het kan zijn dat de geurbelasting te hoog is. Het bevoegd gezag kan in die gevallen een maatwerkvoorschrift inzetten om de geur belasting te verlagen. Ze kan bijvoorbeeld bepalen dat de afzuiging moet worden verbeterd of dat de afvoerpijp van de afgezogen dampen en gassen moet worden verhoogd of verplaatst. Daarnaast staan gedragsmaatregelen, bronafzuiging voor het beperken van diffusie-emissies – open- staande ramen of deuren – of het beperken van de geurbelasting op specifieke tijdstippen op het maatwerkmenu van het bevoegd gezag. De geurhindersystematiek van de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) is het kader waarbinnen het bevoegd gezag de afweging voor aanvullende eisen in maatwerkvoorschriten maakt.

Twijfel? Vraag het aan onze specialisten.

Laat u adviseren bij het maken van uw keuze door onze specialisten

Laat u vrijblijvend adviseren

088 - 126 16 66