Vanwege de drukte in de productie kunnen de vermelden levertijden afwijken. Onze excuses voor het ongemak.
  • Vraag bij ons online je offerte aan, vrijblijvend en snel
  • Beste prijs gegarandeerd
  • Gratis verzending vanaf 200.- anders 12.50
  • Veel producten direct uit voorraad
  • De hoogste kwaliteit RVS
  • Direct af fabriek
  • Alle soorten maatwerk mogelijk
  • 12 maanden garantie

regels loslaten

Het Rijk laat ook regels los.

Over een paar jaar stellen we omgevingsplannen vast in plaats van bestemmingsplannen. Maar wat verandert er precies in de toekomst? Wat is het verschil tussen ruimtelijke ordening en fysieke leefomgeving? Wat is het verschil tussen bestemmingen en het toekennen van functies? Waarom zou je een omgevingsvisie op moeten stellen als een omgevingsplan al heel globaal zou (kunnen) zijn? Hoe verbeeld je een omgevingsplan (op kaarten)? En wat wil je als gemeente delegeren van raad aan college? De onderwerpen die in een omgevingsplan aan bod komen zijn niet veel anders dan nu het geval is, maar alle regels komen bij elkaar. Zo kan een omgevingsplan regels stellen over een gescheiden rioolstelsel, vetputjes en welstand. regels loslaten

Voorsorteren

Tijdens de druk bezochte studiemiddag van Op Dezelfde Leest van Platform31 bekeken we met het huidige instrumentarium wat de mogelijkheden zijn om voor te sorteren op de Omgevingswet. Het devies is om de huidige maximale reikwijdte van het bestemmingsplan te benutten. Zo kun je de landschappelijke inpassing van een nieuw agrarisch bouwperceel regelen met kwalitatieve normen, gekoppeld aan beleidsregels. Hierdoor hoeft pas bij de vergunning een concreet inpassingsplan te worden opgesteld en niet van te voren. Dit kan de kern van het omgevingsplan worden: globaal bepalen wat je ergens wilt en met beleidsregels de mogelijkheid geven om maatwerkvoorschriften te stellen bij concrete aanvragen. Aandachtspunt blijft wel dat gewone heldere direct toetsbare regels niet uit beeld verdwijnen. Gemeenten kunnen natuurlijk ook een stap verder gaan en zich aanmelden als Crisis- en herstelwet project. Hierdoor zijn mogelijkheden om een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op te stellen.

Regels loslaten

Het Rijk laat ook regels los. Zo komen verschillende milieuregels uit het Activiteitenbesluit te vervallen, zoals regels over geluid, afzuiging of vetafscheiding voor horeca. Dit betekent opmerkelijk genoeg dat er op rijksniveau geen regels worden gesteld aan deze activiteiten: provincies en gemeenten moeten zelf nagaan of het noodzakelijk is om voor deze aspecten regels te stellen. Alhoewel dat op het eerste gezicht flexibiliteit op decentraal niveau oplevert (zoals het afschaffen van overbodige regelgeving), liggen ook enkele nadelen op de loer. Zoals het risico voor nationaal opererende bedrijven dat per gemeente andere milieuregels gelden. Had de wetgever dat voor ogen bij het doel meer bestuurlijke afwegingsruimte te creëren?

Het moet anders

Voor een gemeente is het verstandig om nu al te starten met het organisatorisch voorsorteren op de Omgevingswet. Astrid Sluis vertelde over haar ervaringen in de gemeente Apeldoorn als programmamanager Omgevingswet. Een plan of een visie moet meer integraal. Hoe zorg je ervoor dat water, verkeer en groen in één plan worden opgenomen, in plaats van in drie verschillende visies? Dat vraagt wat van medewerkers en hun competenties. Dat betekent niet dat ze nu dingen niet goed doen. Het moet alleen anders. Lastig daarbij is dat de Omgevingswet pas in 2018 van kracht wordt. Dat is na de huidige periode van de gemeenteraad, waardoor het politiek nog geen hot item is. Terwijl het voor de organisatie juist wel van belang is om nu al na te denken over wat voor soort overheid je wilt zijn en welke keuzes je daarin maakt. Wat gaat u nu doen?

bron:
Door: Maarten Hoorn, m.m.v. Pieter Woudstra, Karin Markerink, Emmy Hendriksen, Albert Jan Meeuwissen en Marian Braakensiek via de website Platform 31.

Bekijk hier het artikel op de website van platform31

Laat u adviseren bij het maken van uw keuze door onze specialisten

Laat u vrijblijvend adviseren

088 - 126 16 66